top of page
023.jpg

Still from Manufacturing of the Familiar, Single channel video in mirror boxed display, Urfa, 2015

Aşina Olanın İmalatı, Aynalı kutu içerisinde tek kanallı video, Urfa, 2015

Centered on Euphrates and Mesopotamia, “Currents” investigates the large-scale energy production as a result of rerouting the water, incentives for mechanical agriculture, and the ongoing process of transformations that submerges the ancient heritage as well as the villages, towns, the local culture and the complex structure of the region. This series questions the facticity of the continuous emphasis laid on how the notion of development, ceaselessly eroding and being classified, represents social welfare, freedom, discovery and hope. “Currents” deals particularly with water, and the dialectic of life, the interdependence of elements, those structures that function together and interact within a pattern. The series emphasizes how seemingly autonomous formations impact each other, from our blood that circulates in a vast network of veins to the flow of the rivers, how our surrounding moves through a process that is interconnected. The series probes into the role played by our notions of representation and our first impressions in our incontext and out-of-context observations and descriptions.

Fırat Nehrine ve Mezopotamya’ya odaklanan bu seri, suyun insan eliyle yeniden yönlendirilmesiyle büyük ölçekteki enerji üretimini, mekanik tarımsal teşvikleri ve bununla birlikte köyleri, kasabaları, yerel kültürü, bölgenin muhtelif-karmaşık yapısını ve kadim mirasını sular altında bırakan dönüşümlerle devam eden süreci inceliyor. Bu seri, durmadan aşınan ve tasnif edilen gelişim fikrinin, sosyal refahı, özgürlüğü, keşfetmeyi ve umudu temsil ettiğine dair sürekli yapılan vurguların gerçekliğini irdeliyor. “Cereyan”, başta su olmak üzere, yaşamın ve elementlerin, birbirine bağlılığını, birlikte işleyen ve bir örgü içinde etkileşen yapılarını ele alıyor. Görünüşte özerk oluşumların aslında birbirini nasıl etkilediğine, engin damar ağlarında dolaşan kanımızdan nehirlerin akışına, çevremizin nasıl birbiriyle ilişkili bir süreç içinde devindiğine vurgu yapıyor. Temsil kavramlarının ve ilk izlenimlerimizin, bağlam içinde ve dışında gözlemlemelerimizde ve betimlemelerimizde oynadığı rolün derinlerine iniyor.

2009 - 2015

STILLS

Stills
Alternative Photography

ALTERNATIVE PHOTOGRAPHY

Exhibition Catalog

EXHIBITION CATALOG

Sculptures

SCULPTURES

Video Installations

VIDEO INSTALLATIONS