top of page
One Hundred Percent Cotton, New York, 2015

Burgeon / Sürgün, New York, 2015

Sürgün simulates a specific instance of nature by bringing together elements, such as seeds, cotton, water bottles and a mattress to cultivate essential conditions for life to sustain in an enclosed, domestic environment. As slit bottles hanging from the ceiling drop the exact amount of water necessary for germination to take place on the seeded bed, a photograph is made simultaneously. This gradual process is compressed into an altered temporality by the resulting time-lapse video, which makes it perceivable to the naked eye.

Sürgün, örtülü ve domestik bir ortamda sürdürülen bir yaşam formu geliştirmek için gerekli olan uygun koşulları oluşturmak amacıyla tohum, pamuk, su şişeleri ve yatak gibi elemanları bir araya getirerek doğal bir süreci taklit eder. Tavandan sarkıtılarak yarık açılmış şişeler tohumların yerleştirildiği yatakta çimlenmenin gerçekleşmesi için gerekli olan miktardaki suyu damlatırken, eş zamanlı olarak kurgunun dakika başına bir fotoğrafı çekilir. Bu aşamalı süreç, filizlenmenin çıplak gözle görülebilmesini sağlayan bir hızlandırılmış (time-lapse)  videosu sayesinde başkalaşan bir geçiciliğe sıkıştırılır.

2015

STILLS

Stills
Moving Image

MOVING IMAGES

EXHIBITION VIEWS

Exhibiton Views
bottom of page